Společnost ICPF

Specialista na impregnaci a obrábění dřeva

Společnosti ICPF, která je od roku 1997 dceřinou společností skupiny Baret group, sídlí na 6-ti hektarovém pozemku v Paray-le-Monial, a specializuje se na obrábění a zpracování železničních pražců a dřeva pro venkovní použití.

Historie

 • 1935

  Firma ROLLIN a DUPRET se sídlem 6 place de Hotel de Ville v St-Etienne (Loire), zakládá v roce 1935 výrobní závod na impregnaci a teslování železničních pražců v Paray-le-Monial.
 • 1987

  Firma Larochette kupuje továrnu.

 • 1995

  Společnost France Bois Impregnnés přebírá podnik a ruší název ICPF.

 • 1997

  Baret Group, se sídlem v městečku Haybes v Ardenách, kupuje závod a žádá prefekturu o povolení změny vlastnictví: název ICPF je obnoven.

 • 1999

  Dochází k velkým investicím za účelem úplné restrukturalizace areálu a průmyslového provozu s cílem realizovat udržitelnou výrobu a řízení společnosti. Stará zpracovatelská zařízení jsou nahrazována novými.

 • 2001

  Je instalován druhý moderní, počítačem řízený autokláv na solnou impregnaci pražců a venkovních dřevěných obkladů.

 • 2018

  Společnost investuje do pětiosého digitálně řízeného obráběcího centra. Je postavena nová budova, do které je centrum instalováno a tím je umožněno realizovat nové typy obrábění dřevěných výrobků.

 • 1935
 • 1987
 • 1995
 • 1997
 • 1999
 • 2001
 • 2018

Naše hodnoty

Reaktivita, technika, kvalita

 

Díky velké profesionalitě našich pracovníků a neustále ověřované přesnosti, podpořené propracovanými postupy, mají tyto hodnoty v naší společnosti silné místo.

Dceřiné společnosti Skupiny

Filiales du Groupe Baret

Baret

Železniční kolejové podpory, zpracování v autoklávech, opracování dřeva

IFA

Specialista na průmyslové řezání dřeva

Richtberg

Příčné a výhybkové pražce pro železnici, mostnice

Nouyrigat

Specialista na výrobu masivních dubových podlah