Společnost ICPF

Specialista na impregnaci a obrábění dřeva

Společnosti ICPF, která je od roku 1997 dceřinou společností skupiny Baret group, sídlí na 6-ti hektarovém pozemku v Paray-le-Monial, a specializuje se na obrábění a zpracování železničních pražců a dřeva pro venkovní použití.

Historie

1935

Firma ROLLIN a DUPRET se sídlem 6 place de Hotel de Ville v St-Etienne (Loire), zakládá v roce 1935 výrobní závod na impregnaci a teslování železničních pražců v Paray-le-Monial.

1987

Firma Larochette kupuje továrnu.

1995

Společnost France Bois Impregnnés přebírá podnik a ruší název ICPF.

1997

Baret Group, se sídlem v městečku Haybes v Ardenách, kupuje závod a žádá prefekturu o povolení změny vlastnictví: název ICPF je obnoven.

1999

Dochází k velkým investicím za účelem úplné restrukturalizace areálu a průmyslového provozu s cílem realizovat udržitelnou výrobu a řízení společnosti. Stará zpracovatelská zařízení jsou nahrazována novými.

2001

Je instalován druhý moderní, počítačem řízený autokláv na solnou impregnaci pražců a venkovních dřevěných obkladů.

2018

Společnost investuje do pětiosého digitálně řízeného obráběcího centra. Je postavena nová budova, do které je centrum instalováno a tím je umožněno realizovat nové typy obrábění dřevěných výrobků.

1935
1987
1995
1997
1999
2001
2018

Naše hodnoty

Reaktivita, technika, kvalita

Díky velké profesionalitě našich pracovníků a neustále ověřované přesnosti, podpořené propracovanými postupy, mají tyto hodnoty v naší společnosti silné místo.

Dceřiné společnosti Skupiny

Specialista na průmyslové řezání dřeva
Přejděte na web
Železniční kolejové podpory, zpracování v autoklávech, opracování dřeva
Přejděte na web
Příčné a výhybkové pražce pro železnici, mostnice
Přejděte na web
Specialista na výrobu masivních dubových podlah
Přejděte na web
www.groupe-baret.com
Logo Groupe Baret